Czy chcą Państwo wejść na stanowisko kierownicze lub nie wiedzą, jak poradzić sobie w pierwszych tygodniach pracy jako nowy kierownik? A może nie wie Pan, jak podejść do trudnego szefa? W tym przejrzystym, praktycznym tekście coach kariery i psycholog kliniczny Jennifer P. Wisdom oferuje pomoc w tych i innych wyzwaniach, które mogą Państwo napotkać, zajmując stanowisko kierownicze lub przywódcze. Wisdom napisała swoją książkę jako podręczny przewodnik dla nowych menedżerów, dzięki czemu mogą Państwo szybko przejść do sekcji, które są dla Państwa najistotniejsze, aby odkryć szereg możliwości radzenia sobie nawet z najtrudniejszymi sytuacjami.

Streszczenie tłumaczone z angielskiego maszynowo (przepraszamy za niedoskonałości) jako materiał na nasze szkolenia biznesowe.

Take-Aways

  • Wejście w rolę lidera wymaga rozwagi i przygotowania.
  • Aby zarządzać zespołem, należy nauczyć się zarządzać sobą.
  • Należy świadomie zatrudniać odpowiednich ludzi, tworzyć pozytywną kulturę i zachęcać do otwartej komunikacji.
  • Przygotować się do zwalczania negatywnych zachowań w trakcie budowania udanego zespołu.
  • Wspierać dobre morale zespołu poprzez nadanie priorytetu komunikacji.
  • Należy wyjaśnić zakres obowiązków, unikać plotek i uważać na zdradę kolegów.
  • Zaangażować szefa w swój rozwój zawodowy.
  • W przypadku problemów z szefem należy spróbować ciekawości zamiast agresji.
  • Bycie menedżerem nie oznacza, że należy wstrzymać swoje życie osobiste.
  • Należy wiedzieć, kiedy nadszedł czas, aby przejść dalej i zrobić to dobrze.

Podsumowanie

Wejście w rolę lidera wymaga zastanowienia i przygotowania.
Gdy próbuje Pan zdecydować, czy objęcie roli kierowniczej jest dla Pana odpowiednie, proszę rozważyć swoje wartości i priorytety. Proszę pomyśleć o tym, jak w przeszłości radzili sobie Państwo w trudnych sytuacjach i jakimi zasadami kierowali się Państwo przy podejmowaniu decyzji. Refleksja nad tymi czynnikami pomoże Pani określić najlepszy kierunek rozwoju kariery.

„Kluczem jest znalezienie pracy na styku tego, co się lubi robić i w czym jest się dobrym”.
Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym – lub awansowanie na nie – często wymaga przygotowania. Aby się przygotować, należy zachowywać się jak lider w obecnym środowisku pracy, niezależnie od stanowiska. Zachowanie lidera może polegać na poszukiwaniu rozwiązań, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, podnoszeniu morale zespołu itd. Proszę rozważyć dodatkowe szkolenia lub udział w odpowiednich zajęciach. Nawiązać kontakty w swojej dziedzinie i w swojej organizacji – szczególnie z liderami wyższego szczebla. Poszukiwanie projektów międzywydziałowych, do których można by się przyłączyć, a które wykraczają poza zakres Państwa normalnej pracy. Wyznaczać sobie konkretne, wymierne cele, które będą dla Państwa wyzwaniem i doprowadzą do realizacji głównego celu życiowego.

Aby zarządzać zespołem, należy nauczyć się zarządzać sobą.
Kiedy zaczyna Pani pracować na stanowisku kierowniczym, proszę przypomnieć sobie, dlaczego chciała Pani tego awansu. Rozważyć zatrudnienie mentora lub trenera, z którym można omówić swoje cele. Zobowiązać się do ciągłego uczenia się, słuchając podcastów, ucząc innych, ucząc się online lub uzupełniając swoje lektury. Nauczyć się zarządzać swoim czasem i priorytetami. Jeżeli ma Pan problemy z zarządzaniem czasem, proszę rozważyć udział w odpowiednim kursie lub zasięgnąć porady u kolegów lub trenera, jak utrzymać się na szczycie listy rzeczy do zrobienia i jak skutecznie ustalać priorytety zadań.

„W roli menedżera i lidera ważne jest, aby zobowiązać się do ciągłego samodoskonalenia.
Poznać swój zespół. Proszę dowiedzieć się, kim są jego członkowie jako jednostki, jak pracują razem, z jakimi problemami się borykają, jaki styl przywództwa preferują itd. Niektórzy menedżerowie mają odgórny, niedemokratyczny styl przywództwa, inni są wyrozumiali lub integracyjni. Państwa styl będzie zależał od Państwa osobowości. Kursy mogą pomóc w odkryciu, który styl przywództwa jest dla Pani odpowiedni.

Nawiązać kontakty z kolegami z działu i z całej firmy, aby uzyskać cenne wsparcie i informacje o możliwości współpracy lub innych możliwościach. Należy strategicznie podchodzić do budowania swojej sieci. Proszę określić, kto już jest w Państwa kręgu i wskazać osoby, które chcieliby Państwo do niego dodać. Należy uważać na wyznaczanie granic pomiędzy relacjami osobistymi i zawodowymi. Na przykład, nie należy nawiązywać kontaktów z kolegami z pracy za pośrednictwem osobistych kont w mediach społecznościowych.

Celowo zatrudniać właściwych ludzi, tworzyć pozytywną kulturę i zachęcać do otwartej komunikacji.
Budowanie wspaniałego zespołu zaczyna się od wprowadzenia na pokład odpowiednich ludzi. Przy zatrudnianiu nowych pracowników należy jasno określić swoje oczekiwania. Czy potrzebuje Pan kogoś, kto będzie w stanie od razu zacząć pracę, czy też wolałby Pan kogoś, kto nie ma doświadczenia lub umiejętności technicznych, ale chętnie i szybko się uczy? Proszę zebrać informacje od obecnego zespołu i kolegów, a następnie przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

Zatrudniać z myślą o różnorodności – nie tylko pod względem pochodzenia etnicznego lub płci, ale również pod względem poglądów, pochodzenia i osobowości. Budując zróżnicowany zespół, należy przeszkolić członków zespołu w zakresie niewrażliwego kulturowo języka lub zachowania i stworzyć im możliwości uczenia się. Regularnie informować o swojej wizji i wartościach, a także o celu zespołu i organizacji. Nie należy obawiać się zatrudniania osób, które są lepsze od Państwa w niektórych dziedzinach. Należy szybko docenić wspaniałą pracę i świętować sukcesy – ale pozwolić pracownikom uczyć się również na błędach.

„Pracownicy osiągają znacznie lepsze wyniki i są bardziej zadowoleni, gdy są zmotywowani.
Prezentować wartości, które chce Pan, aby zespół przyjął – na przykład otwartość i uczciwość. Przekazywać regularne i konkretne informacje zwrotne, które koncentrują się na rozwiązaniach lub rozwoju zawodowym. Należy pamiętać o potrzebach rozwojowych pracowników i zapewnić im szkolenia i narzędzia, które pozwolą im dobrze wykonywać swoją pracę. Pomagać im zobaczyć, jak ich praca wpisuje się w szerszy obraz. Przekazując zadania, należy jasno informować o terminach, oczekiwaniach i priorytetach.

Przygotować się na negatywne zachowania w trakcie budowania udanego zespołu.
Stworzenie zespołu ludzi, którzy dobrze ze sobą współpracują, wymaga umiejętności radzenia sobie z nieakceptowalnymi zachowaniami – niezależnie od tego, czy przejawiają się one jako powtarzające się spóźnienia, brak szacunku, niekompletna lub niska jakość pracy.

„Należy szczerze rozmawiać o trudnych sprawach, współczuć, słuchać i iść do przodu.
W przypadku pracy poniżej normy należy upewnić się, że pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje, zaplanować spotkania kontrolne i poprosić o rejestrowanie, jak spędzają czas pracy. Zapewnić ich, że powinni informować Państwa o wszelkich problemach, gdy tylko się pojawią. Jeżeli ktoś ma trudności, należy wyznaczyć innego pracownika do pełnienia roli kolegi. Spróbować dowiedzieć się, czy problemy osobiste mogą mieć wpływ na pracę pracownika z problemami.

Nie należy tolerować braku szacunku – ani wobec siebie, ani wobec innych członków zespołu. Jeżeli zarządza Pan zespołem złożonym z osób starszych od siebie, proszę przygotować sobie możliwe odpowiedzi lub sposoby obrony, jeżeli ktoś będzie Pana pytał o wiek. Zawsze należy mówić, jeżeli doświadcza się lub zauważa molestowanie seksualne, agresję, rasizm, homofobię lub inne formy uprzedzeń. Zarówno Pani, jak i Pani pracownicy powinni znać politykę i procesy organizacji dotyczące rozwiązywania takich problemów.

Wspieranie dobrego morale zespołu poprzez nadanie priorytetu komunikacji.
Wiele organizacji oferuje obecnie pracę zdalną i elastyczne godziny pracy lub posiada zespoły globalne. Jeżeli Państwa zespół jest rozproszony, budowanie pozytywnej kultury ma szczególne znaczenie dla utrzymania zaangażowania i dobrych wyników pracowników. Należy zadbać o to, aby pracownicy mogli łatwo komunikować się z Panem i między sobą. Proszę rozważyć, jak pomóc członkom zespołu w nawiązaniu kontaktów społecznych, a także zawodowych – na przykład poprzez wspólne zbieranie pieniędzy na cele charytatywne lub podjęcie wyzwania zespołowego.

„Gdyby mógł Pan nacisnąć czerwony przycisk i ta osoba zniknęłaby z Pana zespołu… czy zrobiłby Pan to?”.
Zwalczanie niskiego morale pracowników poprzez regularne rozmowy z pracownikami i pytanie o ich opinie. Jeżeli pewne osoby w Państwa zespole obniżają jego morale, należy je indywidualnie skarcić za ich postawę. W niektórych przypadkach zachęcenie ich do opuszczenia zespołu może przynieść korzyści wszystkim.

Należy wyjaśnić zakres obowiązków, unikać plotek i uważać na zdradę kolegów.
Jeżeli ma Pan wrażenie, że wnosi Pan więcej niż któryś z kolegów, proszę spisać swoje obowiązki i terminy. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, należy zaangażować szefa. Wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności przed rozpoczęciem projektu i kontrolowanie, kto co robi, może pomóc w przypadku kolegów, którzy mają skłonność do przypisywania sobie zasług za pracę innych osób. Proszę się upewnić, że rozumieją Państwo różnicę między plotką a dobrą strategiczną informacją i odejść, gdy koledzy mówią negatywnie o kimś innym.

„Zrozumienie motywów działania zdrajcy może pomóc w zrozumieniu, jak im przeciwdziałać i jak się chronić”.
Proszę próbować zrozumieć motywy ludzi – na przykład kolega może wbić Panu nóż w plecy, ponieważ widzi w Panu zagrożenie. O ile otwarte mówienie o problemach zazwyczaj działa, o tyle w przypadku wbijania noża w plecy należy unikać tej osoby i dzielić się jak najmniejszą ilością informacji.

Zaangażować szefa w swój rozwój zawodowy.
Rozwój zawodowy należy do Państwa obowiązków, ale szef może zaoferować pomocne wsparcie. Proszę pomyśleć o mentoringu – albo u szefa, albo u kogoś, kogo on poleci. Dobry szef powinien dawać Panu informacje zwrotne na temat Pana pracy. Proszę poprosić o wyjaśnienie, jeżeli informacja zwrotna jest niejasna, i poprosić szefa o opinię, jak można się poprawić.

„Nauczenie się, jak dobrze reagować na informacje zwrotne od szefa, może pomóc w poprawieniu sposobu, w jaki przekazuje Pan informacje zwrotne innym”.
Jeżeli uważa Pan, że zasługuje na podwyżkę, proszę dowiedzieć się, w jaki sposób firma zazwyczaj przyznaje podwyżki. Na przykład, wiele firm przeprowadza coroczne przeglądy wyników i wynagrodzeń. Proszę dowiedzieć się, ile firma płaci innym osobom na stanowiskach podobnych do Pana. Zapisać swoje osiągnięcia i przygotować się do rozmowy o nich podczas spotkania z szefem. Należy regularnie informować szefa o swoich osiągnięciach, nie tylko podczas oceny pracy czy rozmowy o wynagrodzeniu.

Aby zapewnić dobrą komunikację, należy dowiedzieć się, w jaki sposób szef lubi otrzymywać informacje i jak bardzo są one szczegółowe. Nigdy nie należy dopuszczać do tego, aby ewentualne lub przyszłe problemy były dla szefa zaskoczeniem. Jeżeli mają Państwo do przekazania poufne informacje, należy to zrobić w cztery oczy.

W przypadku problemów z szefem należy spróbować ciekawości zamiast agresji.
Szef, który nie jest pomocny, może przeszkodzić w dobrym wykonywaniu pracy. Proszę znaleźć kogoś, kto z powodzeniem pracował z Państwa szefem i poprosić go o radę. Jeżeli Państwa szef wykazuje faworyzowanie, proszę rozważyć bezpośrednie zapytanie go o to. Proszę trzymać się faktów i nie pozwolić, aby emocje rządziły rozmową. Pomocne może być okazanie ciekawości, a nie oburzenia z powodu pozornej nierówności – na przykład, można zapytać szefa, dlaczego Pana kolega jest zwykle wybierany do podróży służbowych zamiast Pana.

„Nie jest Pan odpowiedzialny za naprawianie swojego szefa”.
Jeżeli ma Pan obawy co do sprawiedliwego wynagrodzenia, powinien Pan porozmawiać z pracownikami działu kadr lub, jeżeli oni nie mogą pomóc, z prawnikiem. Jeżeli są Państwo ofiarą mobbingu lub publicznie poniżających komentarzy ze strony szefa, należy najpierw z nim porozmawiać. Starać się nie reagować, gdy dochodzi do mobbingu; poświęcić czas na ocenę sytuacji i omówić ją z kimś zaufanym. Jeśli jeden lub dwóch kolegów stanie w Pana obronie, gdy szef Pana poniża, będzie to wyraźny sygnał, że zastraszające zachowanie jest niedopuszczalne. Jeżeli zauważą Państwo wzorzec zastraszania lub nieodpowiednich uwag, należy zwrócić się do działu kadr lub kogoś na stanowisku wyższym niż szef.

Bycie kierownikiem nie oznacza wstrzymania życia osobistego.
Prowadzenie udanej kariery nie powinno oznaczać rezygnacji z rodziny czy czasu wolnego. Jeżeli jednak chce Pan awansować na stanowisko prezesa zarządu, proszę mieć świadomość, że na takim stanowisku równowaga między życiem zawodowym a prywatnym będzie się znacznie różnić od tej, która będzie miała miejsce, jeżeli pozostanie Pan na średnim szczeblu zarządzania. Proszę zastanowić się, co jest dla Pana ważne i jakie zmiany powinien Pan wprowadzić do swoich celów lub priorytetów. Te cele i tak będą się z czasem zmieniać, więc proszę regularnie sprawdzać, czy nie ma Pani problemów z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.

„Równowaga między pracą a życiem prywatnym to ciągły proces ponownej oceny i dostosowywania się z miesiąca na miesiąc, z sezonu na sezon i po zmianach w życiu”.
Aby pozostać skoncentrowanym i zdrowym, należy poświęcać wystarczająco dużo czasu na przerwy. Nie należy dążyć do perfekcji. Priorytetowo traktować sen i ćwiczenia. Należy unikać niepotrzebnych spotkań i określić obszary w swoim harmonogramie, którymi można zarządzać w bardziej efektywny sposób. Jeżeli oczekiwania szefa wobec Pani wydają się nierealne, proszę porozmawiać z kimś zaufanym w pracy. Zidentyfikować i poprosić o potrzebne szkolenia i zasoby. Nie należy wpadać w pułapkę tak ciężkiej pracy, że udaje się zrealizować wszystko przy niewielkich zasobach lub bez nich – w ten sposób przełożeni będą mieli wrażenie, że mogą obarczać Panią prawie niemożliwymi do zrealizowania projektami, na które nie ma wystarczających środków.

Proszę wiedzieć, kiedy nadszedł czas, aby przejść dalej, i zrobić to dobrze.
Może nadejść dzień, w którym trzeba będzie odejść z obecnego stanowiska lub firmy, a nawet z obecnej kariery. Należy dobrze przemyśleć swój następny krok. Czy ze względów finansowych musi Pan natychmiast przyjąć nową rolę, czy też dostosować swoje wydatki, aby umożliwić przekwalifikowanie się? Proszę aktualizować swoje CV, sprawdzać firmy, w których mogliby Państwo pracować z przyjemnością, rozmawiać z ludźmi na interesujących Państwa stanowiskach i pamiętać, że najlepsza opcja może niekoniecznie być najbardziej racjonalna lub logiczna.

„Aktualizacja życiorysu przypomni Panu o Pana wartości i doświadczeniu, a także sprawi, że będzie Pan lepiej przygotowany, jeżeli w końcu będzie Pan musiał szukać pracy.”
Proszę zwrócić się do osób, które dokonały radykalnych zmian w karierze i dowiedzieć się, jakie małe kroki można podjąć, aby rozpocząć ten proces. Po podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, należy zastanowić się, w jaki sposób poinformuje Pani zespół o swojej decyzji i upewnić się, że to, co Pani powie, nie odbije się negatywnie na organizacji, szefie lub współpracownikach. Należy określić, jakie projekty i zadania należy zakończyć przed odejściem i zacząć przekazywać obowiązki. Należy pamiętać, że odejście z pracy i zespołu może być emocjonalnym przeżyciem, dlatego należy upewnić się, że ma się wsparcie poza pracą.

O Autorce

Trener kariery i psycholog kliniczny Jennifer P. Wisdom jest dyrektorem zarządzającym Jennifer Wisdom Consulting.

Rate this post