MOCNOinteraktywne szkolenie online: koronawirus a wyzwania szefa zespołu

Klient zaproponował zamianę marcowych szkoleń na warsztaty online. Pod trzema warunkami. 1. opracujemy program „Koronawirus a wyzwania szefa zespołu”. 2. Nauka z domowego komputera na darmowej technologii. 3. Nie webinar, a interaktywny warsztat: dyskusje w podgrupach, gry,  zadania angażujące ruch manualny.  Oto opis z realizacji tego projektu.

Planowanie dla personelu cz. I

Powołując w firmie nowy zespół mający przeprowadzić określony projekt, warto przeprowadzić dla niego szkolenie zwane kombinatem planistycznym.  Uświadamia ono ludziom zasady planowania zadań, ustalanie ich kolejności i limitów czasowych. Zwraca uwagę na istotę delegowania czynności i podział ról w zespole. Uczy też koordynacji pracy poszczególnych osób.