Role w zespole Cz. II

Trzy popularne w Polsce testy to DISC, MBTI i Success INSIGHTS. We wszystkich badany jest pakiet kilku cech opisujących daną osobę. Dopiero na podstawie kombinacji tych cech określane są predyspozycje społeczne danej osoby.

Role w zespole Cz. I

Menedżer, który buduje nowy zespół, zwykle stara się zrekrutować przedstawicieli wszystkich niezbędnych specjalności: marketingu, finansów, technologii… Wtedy członkowie zespołu będą się uzupełniać. Jednak obok „dopełniania się” wiedzą i kompetencjami, członkowie powinni się dopasować także pełnionymi rolami.

Symulacja „Escape Room” – Zarządzanie czasem i zadaniami w zespole. Role zespołowe i efektywność współpracy.

Od kilku godzin w starym pałacyku profesora Globusa trwało przyjęcie, na które zaproszeni byli tylko bliscy przyjaciele. Profesor, uznany geograf, świętował odebranie nagrody Nobla. Otrzymany złoty medal wystawił w eleganckiej, szklanej kasecie. Jednak dla pewności zamknął ją na klucz…

Kreatywność cz. III

Kreatywność dynamiczna Pracownicy mogą być pomysłowi zarówno jako jednostki jak i w grupie. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą podchodzić do postawionych przed nimi problemów kreatywnie. Może się okazać, że początkowo będą szukać nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań, ale z czasem wrócą do utartych ścieżek. Dlaczego? Bo nauczyli się być pomysłowi, …

Kreatywność cz. II

Kreatywności  z definicji nie można pobudzać wykładem czy tradycyjnym  treningiem. Uczestnicy szkolenia muszą sami działać, prowadzący ma im jedynie dawać zadania, być moderatorem i osobą wyjaśniającą szkolonym ich własne zachowania.

Kreatywność cz. I

Kreatywności  z definicji nie można pobudzać wykładem czy tradycyjnym  treningiem. Uczestnicy szkolenia muszą sami działać, prowadzący ma im jedynie dawać zadania, być moderatorem i osobą wyjaśniającą szkolonym ich własne zachowania.