ZMIERZCH INDYWIDUALISTÓW CZ.III

Na podstawie rozmów z zarówno gwiazdami jak i pozostałymi inżynierami udało się określić dziewięć zasadniczych różnic pomiędzy nimi. Za kluczowe Kalley i Caplan uznali inicjatywę, rozumianą jako przyjmowanie odpowiedzialności nie tylko za wyznaczone zadania, dobrowolne wyznaczanie sobie dodatkowych celów i generowanie innowacyjnych pomysłów. Równie ważne okazały się kompetencje i umiejętności …

ZMIERZCH INDYWIDUALISTÓW CZ.II

Co to znaczy produktywność Byś może przekonanie, iż umysł ścisły pracuje lepiej gdy jest sam wynika z błędnego zdefiniowania produktywności. Wiele firm informatycznych ocenia programistów na podstawie ilości wierszy (linii na ekranie komputera), jakie napisali.  Często ocena ilościowa wygrywa z jakościową.

Ludzie numer dwa

Oto jeden z ciekawszych przykładów pokazujących skuteczność pracy zespołowej i efekty synergii współpracy. Opowiedział nam go kiedyś jeden z uczestników naszych szkoleń.

Komunikacja dla personelu cz.II

Zrozumieć odbiorcę Większość ludzi nie ma wrodzonego daru „słuchania siebie z pozycji słuchacza”. Chodzi o to, że mówiąc, pisząc czy komunikując coś w inny sposób, rzadko zastanawiamy się, jak to odbiera druga strona. Mówimy tak, jakbyśmy to tylko my sami byli słuchaczem. A przecież nie mówimy do siebie. Warto się …

Komunikacja dla personelu cz.I

Szkolenia rozwijające zdolność komunikowania się należą do najczęstszych szkoleń umiejętności osobistych. Firmy, które je oferują, proponują zwykle tradycyjne treningi. Tymczasem różnego rodzaju ćwiczenia, gry i zabawy są narzędziem znacznie bardziej efektywnym.

KONKURS – materiały szkoleniowe

Fundacja Training Projects ogłasza konkurs na opracowanie i druk materiałów szkoleniowych z zakresu: Racjonalne podejmowanie decyzji ekonomicznych: analiza ryzyka, analiza opłacalności, wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa i podstaw statystyki w podejmowaniu decyzji zakupowych lub inwestycyjnych Analiza danych rynkowych w myśleniu innowacyjnym i strategicznym: rozumienie danych liczbowych, analiza trendów i wskaźników ekonomicznych, analiza …