U jednego z naszych klientów praca zdalna i hybrydowa jest standardem pracowników biura i sieci sprzedaży. By nie prowadziła do atomizacji grup i indywidualizacji postaw, wprowadziliśmy kulturę „nauki wzajemnej i wspólnej integracji”. To regularne (comiesięczne) ale krótkie (godzinne) i bezkosztowe (bo prowadzone przez szefów liniowych) sesje rozwojowo – integracyjne. Mogą być organizowane równie dobrze zdalnie, jak i w biurze. Na czym polegają? W tym miesiącu opowiadam o części edukacyjnej (nauka wzajemna) w trzech krótkich nagraniach video. Po więcej informacji zapraszam do bezpośredniego kontaktu e-mail (rafal@rafalszczepanik.pl) lub poprzez LinkedIn.

5/5 - (1 vote)