Fundacja Training Projects to kameralna, butikowa organizacja. 95% naszych szkoleń prowadzą stali trenerzy – obecnie jest ich sześcioro.  Średnio raz w roku zapraszamy do zespołu jednego nowego trenera – nie robimy tego częściej, bo chcemy rosnąć powoli i bez utraty jakości.

 Szukamy trenerów, którzy

  1. Mają przynajmniej trzyletnie doświadczenie korporacyjne – bo 80% naszych szkoleń realizujmy w korporacjach lub dużych firmach. Nie zapraszamy do zespołu osób, których główne doświadczenie to praca coacha, terapeuty, wykładowcy, urzędnika, albo konsultanta, lub też osób pracujących głównie w małych firmach.
  2. Mówią płynnie i biegle po angielsku – to warunek krytycznie ważny (ok 20% szkoleń prowadzimy po angielsku). Znajomość „komunikatywna” nie jest wystarczająca – to najczęstszy powód odrzucenia kandydata już na pierwszej rozmowie.
  3. (opcjonalnie, ale mile widziane) chcą także być opiekunami klientów. Nie chodzi o aktywną sprzedaż (chyba że ktoś chce tak działać) – ale o przygotowywanie ofert w odpowiedzi na przychodzące zapytania i podtrzymywanie istniejących relacji z klientami.

Chętnie nauczymy Cię zarówno metod i narzędzi trenerskich, jak i metod dot. ofertowania, czy opieki nad klientami. Oczekujemy natomiast doświadczenia biznesowego, świetnej komunikatywności, swobody scenicznej w grupach kilkunastoosobowych (np. doświadczenia w prowadzeniu prezentacji czy spotkań).

Współpracujemy na zasadzie umowy zlecenia lub jednoosobowej działalności, nie mamy etatów. Nie oczekujemy wyłączności – choć 5 na 6 naszych trenerów z czasem na nią przeszło, bo zgromadziło już sporą pule klientów i szkoleń (ten proces zajmuje zwykle 1-2 lata). Zakładamy jedynie ze jeśli danego klienta szkolisz w naszym imieniu – to nie szkolisz go poza Fundacją Training Projects.

Szkolimy z umiejętności menedżerskich, handlowych, strategicznych, osobistych.  90% szkoleń ma charakter zamknięty.

Mamy siedzibę w Chorzowie, ale to tylko adres. Trenerzy pracują z domu, szkolimy w hotelach, współpracujemy zdalnie – bardzo rzadko spotykamy się „fizycznie”. Jeśli mieszkasz na Śląsku to na pewno łatwiej Ci będzie czasem odwiedzić nas – ale będzie to potrzebne pewnie tylko 3-4 razy w roku.

Na początku nie damy Ci wiele szkoleń – dopiero się poznajemy, nie uzależniaj więc swojego dochodu od nas, póki sam/a nie poczujesz że Ci się to opłaca. Chętnie damy Ci już w pierwszych miesiącach po 3-4 zapytania od klientów (i pomożemy przygotować ofertę), ale od zapytania do szkolenia potrafi minąć 1-3 miesiące.

Wynagrodzenia płacimy w ciągu 2-3dni od otrzymania faktury i są na nich dwie pozycje:

  1. Wynagrodzenie trenerskie (stawka zależna od doświadczenia i specyfiki szkolenia – od 1000 do 1800zł netto za dzień, na tą kwotę wpływ ma też to czy szkolenie jest zdalne czy wyjazdowe, czy na bazie Twojego programu czy tez naszych gier szkoleniowych)
  2. Prowizja handlowa za opiekę – od 15 do 25% ceny sprzedanego szkolenia, zależnie od tego czy klienta zdobyłeś z zapytania otrzymanego od nas (15%) czy dosprzedałeś mu kolejne szkolenie już w ramach podtrzymywania relacji (25%). By przeliczyć to na kwoty – dwudniowe szkolenie w naszej firmie to koszt od 8000zł do 13.000zł netto, zależnie od doświadczenia trenera, oraz tego czy szkolenie jest po polsku czy angielsku.

Jeśli więc np. skutecznie zaofertujesz i poprowadzisz dwudniowe szkolenie z naszego zapytania, ce cenie 10.000zł  – otrzymasz 1500zł prowizji i od 2000 do 3600zł wynagrodzenia. W przypadku powracającego klienta – prowizja wyniesie 2500zl, a honorarium trenerskie – jak wyżej.  

Jeśli powyższe zasady Ci wstępnie odpowiadają i uważasz że spełniasz  nasze kryteria, prześlij Rafałowi Szczepanikowi (prezes Fundacji) na rafal@rafalszczepanik.pl krótkie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jakie masz doświadczenie korporacyjne – na jakich stanowiskach, ile lat, w jakich firmach (ew. wyślij link do swojego profilu w internecie)
  2. Jakie masz doświadczenie trenerskie – ile mniej więcej dni szkoleniowych zrealizowałeś/zrealizowałaś
  3. Z jakich tematów szkolisz lub chciałbyś zacząć.
  4. Jakie masz oczekiwania finansowe – honorarium za jeden dzień szkolenia (podaj kwotę lub przedział)
  5. Gdzie obecnie mieszkasz (region) i pracujesz (firma).

Oczywiście możesz tez wysłać wszelkie swoje pytania.  

W drugim kroku umówimy się na zdalną rozmowe na Teams lub Zoom, albo telefoniczną. Jeśli po tej rozmowie zarówno Ty będziesz chciał/a z nami współpracować, jak i my z Tobą – zapewne umówimy się na jakieś szkolenie do wspólnego poprowadzenia, by sprawdzić czy nadajemy na tych samych falach.

Rate this post