Zapraszamy na:

 1. Interaktywne warsztaty biznesowe dla grup od 4 do 20 osób – realizowane na żywo, z trenerem, na dowolnej platformie videokonferencyjnej
 2. Spotkania, w których 80% to studia przypadków, dyskusje i burze mózgów w pogrupach, scenki w parach, gry zespołowe i ćwiczenia problemowo – analityczne
 3. Warsztaty online – we wszystkich oferowanych przez nas tematach i programach biznesowych, menedżerskich, miękkich i handlowych.
 4. Wirtualne sesje team building oparte w 100% na grach integracyjnych i ćwiczeniach oraz dyskusjach
 5. Warsztat wykorzystujący kombinację wszystkich opisanych poniżej technik interaktywne pracy zdalnej.

Poniżej znajdziesz opis stosowanych przez nich technik. Tutaj opis projektu szkoleń i spotkań team building online, jakie zrealizowaliśmy dla Nokii. A jesli chcesz zobaczyć filmowe nagranie wycinków z naszych szkoleń – napisz na kontakt@szkolenia-menedzerskie.pl

Wirtualny flipchart

 • W grupowej dyskusji, wszyscy mogą na nim jednocześnie pisać albo przyklejać obrazki lub kartki post-it
 • Grupa dyskutuje razem na „jednej kartce” lub w podgrupach na kilku flipchartach (by potem wzajemnie pokazać sobie efekty pracy)
 • Flipchart to także miejsce energiserów: trzyminutowych rysunkowych rywalizacji podgrup

Scenki i dyskusje w podgrupach

 • Trener dzieli grupę na 3-4 mniejsze wideo-konferencje (wysyła grupę 2-3 osób do osobnych pod-pokoi) – dając im flipchart lub tabelę problemową
 • Wariant 1: każda podgrupa dyskutuje nad innym problemem i notuje swoje pomysły. Po powrocie do „głównego pokoju” podgrupa prezentuje swoje wnioski całemu zespołowi.
 • Wariant 2: w każdym pokoju odbywa się scenka. Dwie osoby wcielają się w role (np. szef-podwładny albo handlowiec-klient) a trzecia obserwuje. Trener chodzi pomiędzy pod-pokojami.
 • Wariant 3: podgrupy współzawodniczą w grze szkoleniowej, np. grając na punkty. 

Prezentacje trenera, współtworzone na żywo przez grupę i angażujące uczestników w działanie

 • Trener na prezentacji stawia pytania, uczestnicy odpowiadają w smartfonie (podobnie do SMSa)
 • Wariant 1: trener przedstawia problem, a uczestnicy zgłaszają hasłowo pomysły. Ich zgłoszenia wyświetlają się na żywo na ekranie (grupa współtworzy slajdy).
 • Wariant 2: pytanie ma formę ankiety, uczestnicy odpowiadają, a na ekranie widać wykres z rozkładem odpowiedzi (np. opiniowanie pomysłów, nadawanie priorytetów).
 • Wariant 3: quiz z zagadkami dot. tematu szkolenia – uczestnicy odpowiadają, na ekranie widać ich odpowiedzi, wraz z rankingiem punktowym (kto odpowiedział najlepiej – wygrywa). 

Współdzielone grupowe zadania i arkusze problemowe i decyzyjne


 • Praca na współdzielonych arkuszach problemowych i decyzyjnych – tabelach, w których uczestnicy wspólnie zapisują swoje przemyślenia, a potem otrzymują je jako plik z własnymi notatkami ze szkolenia.
 • Każdy otrzymuje od razu notatki grupowe (a nie tylko swoje), w formie uporządkowanych tabel z podsumowaniem w krótkich punktach.
 • Częścią tabel to zadania poszkoleniowe – wdrożenia, które uczestnik zaplanował sam dla siebie.

Inne techniki

 • Gry integracyjne z kamerkami komputerowymi angażujące rekwizyty z własnego mieszkania.
 • Interaktywne testy osobowościowe – uczestnicy wypełniają je online, otrzymują swój indywidualny raport, trener od razu omawia te wyniki na szkoleniu.
 • Dynamiczne 10-minutowe „Best of” filmów z serii Pułapki Umysłu National Geographic – zaskakujące filmy pokazujące psychologię społeczną i biznesu w formie intrygujących eksperymentów społecznych.
 • Studia przypadku w aktywnej formie „zgoogluj – przygotuj – zaprezentuj grupie”.