MOCNOinteraktywne szkolenie online: koronawirus a wyzwania szefa zespołu

Klient zaproponował zamianę marcowych szkoleń na warsztaty online. Pod trzema warunkami. 1. opracujemy program „Koronawirus a wyzwania szefa zespołu”. 2. Nauka z domowego komputera na darmowej technologii. 3. Nie webinar, a interaktywny warsztat: dyskusje w podgrupach, gry,  zadania angażujące ruch manualny.  Oto opis z realizacji tego projektu.

Planowanie dla personelu cz. I

Powołując w firmie nowy zespół mający przeprowadzić określony projekt, warto przeprowadzić dla niego szkolenie zwane kombinatem planistycznym.  Uświadamia ono ludziom zasady planowania zadań, ustalanie ich kolejności i limitów czasowych. Zwraca uwagę na istotę delegowania czynności i podział ról w zespole. Uczy też koordynacji pracy poszczególnych osób.

Role w zespole Cz. II

Trzy popularne w Polsce testy to DISC, MBTI i Success INSIGHTS. We wszystkich badany jest pakiet kilku cech opisujących daną osobę. Dopiero na podstawie kombinacji tych cech określane są predyspozycje społeczne danej osoby.

Role w zespole Cz. I

Menedżer, który buduje nowy zespół, zwykle stara się zrekrutować przedstawicieli wszystkich niezbędnych specjalności: marketingu, finansów, technologii… Wtedy członkowie zespołu będą się uzupełniać. Jednak obok „dopełniania się” wiedzą i kompetencjami, członkowie powinni się dopasować także pełnionymi rolami.