Największe błędy menedżerów HR – błąd 6

Wdrożenie ocen pracowniczych zawsze budzi obawy. Jeśli nie zostaną one rozwiane jeszcze na etapie projektowania systemu, rozmowy okresowe pozostaną fikcja a formularze oceny – bezużyteczną makulaturą. Dlatego ważne, by od samego początku w prace nad systemem zaangażować przedstawicieli załogi i kierowników liniowych. Nieskuteczne wdrażanie systemu ocen pracowniczych przez działy HR. …

Największe błędy menedżerów HR – błąd 4

Niektórzy menedżerowie swoją filozofię zarządzania kształtują w oparciu o obowiązujące na mody i trendy. Zamiast wybierać działania rozsądne i opłacalne, koncentrują swoją energię na tym co widowiskowe. Wolą być przy tym widowiskowi, niż skuteczni. Uleganie modom” – wdrażanie systemów/procesów, do których firma nie „dojrzała”, lub których nie potrzebuje Przykład błędu …

Największe błędy menedżerów HR – błąd 1

Szacuje się, że przeciętnie błąd w rekrutacji kosztuje tyle co połowa rocznych zarobków błędnie wybranej osoby. Jak więc zminimalizować ryzyko pomyłki i uniknąć kandydatów, którzy są specjalistami jedynie w autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej? Przykład błędu Marta jest dyrektorem działu HR w średniej wielkości firmie działającej w branży reklamowej. Jest zapracowana, …

Training Partners Outdoor & Incentive – Rafał Szczepanik

Firma Training Partners Outdoor & Incentive Rafał Szczepanik informuje, że zmieniła nazwę na Training Projects. Pozostałe dane firmy – adres siedziby, NIP, REGON – pozostają bez zmian. Wszystkie licencjonowane narzędzia (symulacje strategiczne, gry i scenariusze team building, programy szkoleń menedżerskich) autorstwa Rafała Szczepanika nadal znajdują się w ofercie Training Projects …

Jak handlowiec powinien słuchać?

Warto zająć się tymi barierami w słuchaniu, które tworzymy sami. Jest ich wiele, a wszystkie tworzymy w chwili, gdy przeżywamy emocje. Przestajemy uważnie słuchać, kierujemy naszą uwagę na inne działania i zaczynamy budować bariery w słuchaniu. Spójrzmy na najczęstsze bariery korzystając z podziału zaproponowanego przez McKaya, Davis i Fanninga – …